Go To Scaleup

מעבר מפיתוח למוצר גלובלי

פיתוח עסקי ושיווק

תפעול וייצור

מוצר ותכנון

Value to

customer

Operation

Marketing

Product

Competition

השיטה האינטרגטיבית

מורידה עלויות תפעול, את זמן החדירה לשוק ומעבר למכירות

שיטת עבודה מתודולוגית שמתייחסת לכל המרכיבים (השיווקים, התפעוליים והמוצר) הדרושים למעבר משלב הפיתוח, לייצור בכמויות ומסחור מוצלח.

המוצר

חלק מן הנושאים שיטופלו במהלך הליווי

Functionality Matrix

הגדרת הפונקציונאליות הדרושה, עוד טקסט, עוד טקסט, עוד טקסט,

Product Design

עיצוב מוצר, עוד טקסט, עוד טקסט, עוד טקסט, עוד

Integration Level

רמת האינטגרציה למודולים (Integration Level), עוד טקסט

Design For Manufacturin

תכנון לייצוריות (DFM- Design For Manufacturing), טקסט, 

process adjustment

התאמת תמחיר ותהליכים לכמויות (BOM & process adjustment for scale up 

DFMEA and PFMEA

תכנון לאיכות – (DFMEA and PFMEA ), עוד טקסט, עוד טקסט.

 

מחויבות לתוצאה

מחויבות לעבודה עם החברה וצוות עד השגת המטרות.

בסוף כל חודש יופק דו"ח המסכם את מצב הפעילות כנגד העמידה ביעדים.

 

תפעול

חלק מן הנושאים שיטופלו במהלך הליווי

Scale up to Manufacturing

העברה לייצור בכמויות (Scale up to (Manufacturing, עוד טקסט

manufactur vs subcontractors

ייצור פנימי מול שימוש בקבלני משנה (In house manufacturing vs. subcontractors)

Cost Modeling

מודל תימחור והורדת עלויות  (Cost Modeling), עוד טקסט,, עוד טקסט

sales and operation planning

תכנית אינטגרצית מכירות מול תפעול (S&OP-sales & operation planning)

Supply Chain Methodology

בניית שרשרת אספקה (Supply Chain (Methodology, עוד טקסט

Subcontractor Evaluation

מציאת קבלני מישנה מתאימים (New Subcontractor Evaluation Factors)

 

שיתופי פעולה עם מומחים גלובליים

בתחומים של פיתוח עסקי וניתוחי שוק, עיצוב מוצר, פיתוח שוק וספקים בסין/יפן/תאילנד, בניית שרשרת אספקה גלובלית, איכות ואמינות ושיטות אנליטיות מתקדמות.

 

עסקי

חלק מן הנושאים שיטופלו במהלך הליווי

Go To Market

תוכנית חדירה לשוק ( Go To Market ), עוד טקסט, עוד טקסט

Value Chain Analysis

ניתוח שרשרת הערך (Value Chain Analysis), עוד טקסט, עטוד טקסט

Market & Channels

פיתוח שווקים וערוצי הפצה (Market and Channels Development)

IP Strategy

הגדרת אסטרטגיית הקניין הרוחני (IP Strategy), עוד טקסט, עוד טקסט

Business Plan

פיתוח עסקי ושיווקי, תוכנית עסקית ( Business Plan ), עוד טקטסט

SWOT Analysis

ניתוח SWOT, עוד טקסט, עוד טקסט, עוד טקסט, עוד טקסט

Proposition & Competitive

הגדרת הערך והיתרון היחסי (Value Proposition and Competitive Advantage )

Risk Analysis and Mitigation

ניתוח סיכונים (Risk Analysis and Mitigation), עוד טקסט, עוד טקסט

 

כיצד אנחנו עובדים ?

לימוד המשימה, המוצר והסביבה העיסקית.

הרכבת צוות עם מטרות.

בניית תכנית עם נקודות ביקורת ומתודולוגיות רלוונטיות.

שימוש במאגר כלי עבודה.

שימוש בכלים מתחום ה- Agile וה- Lean למיקוד וגמישות.

רשת מומחים חיצוניים לתחומים השונים.

ליווי מנהלי תכניות ומנהלי מוצר.

הדרכות בנושאים רלוונטיים.

 

כל הדרוש לגידול עסקי ומעבר לכמויות תחת קורת גג אחת

  • LinkedIn - White Circle