Go To Scaleup

מעבר מפיתוח למוצר גלובלי

פיתוח עסקי ושיווק

תפעול וייצור

מוצר ותכנון

Value to

customer

Operation

Marketing

Product

Competition

השיטה האינטרגטיבית

מורידה עלויות תפעול, את זמן החדירה לשוק ומעבר למכירות

שיטת עבודה מתודולוגית שמתייחסת לכל המרכיבים (השיווקים, התפעוליים והמוצר) הדרושים למעבר משלב הפיתוח, לייצור בכמויות ומסחור מוצלח.

המוצר

חלק מן הנושאים שיטופלו במהלך הליווי

 

מחויבות לתוצאה

מחויבות לעבודה עם החברה וצוות עד השגת המטרות.

בסוף כל חודש יופק דו"ח המסכם את מצב הפעילות כנגד העמידה ביעדים.

 

תפעול

חלק מן הנושאים שיטופלו במהלך הליווי

 

שיתופי פעולה עם מומחים גלובליים

בתחומים של פיתוח עסקי וניתוחי שוק, עיצוב מוצר, פיתוח שוק וספקים בסין/יפן/תאילנד, בניית שרשרת אספקה גלובלית, איכות ואמינות ושיטות אנליטיות מתקדמות.

 

עסקי

חלק מן הנושאים שיטופלו במהלך הליווי