Value to

customer

Operation

Business

Product

Competition

כיצד אנחנו עובדים ?

☑ לימוד המשימה, המוצר והסביבה העסקית.

☑ הרכבת צוות עם מטרות.

☑ בניית תכנית עם נקודות ביקורת והמתודולוגיות הרלוונטיות תוך שימוש במאגר כלי העבודה. הצוות יקבל עזרה נדרשת מרשת של מומחים חיצוניים לתחומים השונים.

☑ מחויבות לעבודה עם החברה וצוות עד השגת המטרות.

☑ בסוף כל חודש יופק דו"ח המסכם את מצב הפעילות מול היעדים שנקבעו.

☑ התהליך מתבצע תוך שימוש בכלים מתחום ה-  Agile וה- Lean המשפרות את המיקוד והגמישות.

"Go-To-Scaleup"

מעבר מפיתוח למוצר בשווקים גלובליים

פיתוח עסקי ושיווק

תפעול וייצור

מוצר ותכנון

עסקי

חלק מן הנושאים שיטופלו במהלך הליווי

 

המוצר

חלק מן הנושאים שיטופלו במהלך הליווי

 

תפעול

חלק מן הנושאים שיטופלו במהלך הליווי